pośrednictwo pracy Szczecin

CIT-8 – podatek od osób prawnych

CIT-8 – podatek od osób prawnych

wrz 27, 2020

Deklaracje podatkowe muszą co rok składać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz osoby prawne mające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób prawnych wymagane jest terminowe złożenie innej deklaracji, a mianowicie formularza CIT. Kto powinien składać ten formularz i o czym należy pamiętać przy składaniu go? Oto krótki poradnik.

  1. Podatek CIT – co to jest?
  2. Deklaracja CIT – jaki formularz należy wypełnić?

Podatek CIT – co to jest?

Podatek CIT (z angielskiego Corporate Income Tax) to podatek dochodowy od podmiotów prawnych posiadających pełną zdolność od czynności prawnych. Kto w takim razie musi zapłacić ten podatek? Są to: przedsiębiorcy, organizacje, spółki, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, spółki komandytowo-akcyjne z siedzibą w Polsce, spółki kapitałowe, podatkowe grupy kapitałowe. Podatkiem tym nie są objęte jednoosobowe działaności gospodarcze, a także spółki cywilne. Obecnie w polskim prawie obowiązują dwie stawki podatku CIT:

  • 19 procent podstawy opodatkowania,
  • 9 procent podstawy opodatkowania od przychodów innych niż kapitałowych.

cit-8

Druga stawka dotyczy sytuacji, gdy dany podmiot prawny nie przekroczył przychodów w konkretnym roku podatkowym w wysokości 1,2 milionów euro. Jest jeszcze jeden, niższy próg podatkowy, jednak jest ob przeznaczony dla podmiotów prawnych, które posiadają status tak zwanego małego podatnika. Podstawą prawną opisującą wszystkie zasady dotyczące sposobu rozliczania CIT stanowi ustawa o podatku dochodowym z 1992 roku. Oczywiście w celu rozliczenia podatku dochodowego CIT istotne jest wypełnienie deklaracji CIT-8.

Deklaracja CIT – jaki formularz należy wypełnić?

Poprawnie wypełnione deklaracje podatkowe CIT za rok podatkowy 2019 powinny być złożone do końca maja 2020 roku. Warto wspomnieć o pewnych zmianach, jakie zostały wprowadzone w stosunku do lat poprzednich. Przede wszystkim CIT-8 za rok 2019 może być składany wyłącznie drogą elektroniczną. Deklaracja musi być podpisana kwalifikowanym podpisem. To znaczy, że wymagany będzie płatny e-podpis. CIT-8 online jest bardzo dużym uproszczeniem całej procedury składania deklaracji podatkowych. Po pierwsze pozwala przeliczyć podatek dochodowy bez większych problemów. Programy online pozwalają także zapisać deklarację w odpowiednim formacie. Warto także przypomnieć, że od 1 stycznia 2020 roku każdy płatnik podatku CIT musi mieć założony specjalny mikroracunek. Rachunki, na które płacono podatki w 2019 roku, nie są już obowiązujące. Oczywiście formularz musi być wypełniony i złożony w wyznaczonym terminie. W przeciwnym razie można spodziewać się naliczenia kar.

 

Kategoria: firma