pośrednictwo pracy Szczecin

Co bank o nas wie ?

Co bank o nas wie ?

lip 15, 2018

Gdy staramy się o kredyt kwestią, która zostanie jako pierwsza sprawdzona jest nasza zdolność kredytowa. To na jej podstawie Bank określa czy może nam dać kredyt na kwotę którą chcemy, lub czy konieczne jest obniżenie kwoty. Bywa również tak że po sprawdzeniu tej kwestii bank nie udziela kredytu. Można jednak sprawić, że nasza historia kredytowa będzie wyglądała nieco lepiej, a co za tym idzie mamy większe szanse na uzyskanie kredytu.

Czym jest zdolność kredytowa

Starając się ją poprawić powinniśmy jednak znać jej definicje. Jest to zdolność kredytobiorcy do spłaty zaległości w terminie, łącznie z wyznaczonymi odsetkami. Jest to uregulowane prawem bankowym. Wyróżniamy dwa rodzaje zdolności kredytowej. Pierwsza z nich to zdolność formalno-prawna. Jest to zdolność poparta dokumentacją i uregulowana prawnie. Druga natomiast to zdolność merytoryczna. Określana jest na podstawie aspektu personalnego kredytobiorcy. Chodzi o elementy które wpływają na zaufanie do kredytobiorcy, są to cechy zewnętrzne, stosunek do innych czy zaangażowanie w pracy.

Jak jesteśmy sprawdzani ?

Kolejna bardzo ważna kwestia to ocena wiarygodności kredytowej. Polega ona na ocenie ryzyka związanego z kredytem. Istnieje kilka metod, które w tym celu są stosowane. Pierwsza najbardziej popularną jest metoda opisowa. Przypisuje się kredytobiorcy do określonej klasy ryzyka i na tej podstawie podejmuje decyzję w sprawie udzielenia kredytu. Dość znana metoda to metoda punktowa. Polega na przypisanie określonym wskaźnikom odpowiednich wartości.

Podczas oceny zdolności kredytowej brane pod uwagę jest kilka bardzo istotnych czynników. Pod uwagę brane są zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorstwa. Osobę fizyczną brany jest pod uwagę wiek, stan cywilny, choroby czy majątek. Bardzo ważna jest również liczba osób będąca na utrzymaniu danej osoby oraz jej zatrudnienie. W przypadku firmy brana pod uwagę jest jej rentowność oraz dochody. Czynnikami które mogą bardzo wpłynąć na zdolność kredytową jest również waluta czy rodzaj rat. Banki ustalają zdolność kredytową Na podstawie naszych poręczycieli, biznesplanu oraz informacji które uzyskały z biura informacji kredytowej.

Aby zadbać o swoją zdolność kredytową, warto pamiętać o terminowych spłatach innych zobowiązań o których często zapominamy. Są to na przykład karty kredytowe, gdzie zapominamy o spłacie zobowiązania a mogą one bardzo niekorzystnie wpływać na bardzo dobrą historię kredytową. Zadbajmy również, aby nasze wypłaty były dość terminowo wypłacane, ponieważ dzięki temu będziemy bardziej wiarygodni.